kleurig geregeld

 

 

bas en toek piep(jonge lezers) jop en jet

 
  

 
 
 
Pienter op pad

pienter op pad met jop en jet 
 

Verrijkingsmaterialen voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Onafhankelijk of kinderen met ontwikkelingsvoorsprong op latere leeftijd ook positief op hoogbegaafdheid getest worden, moeten ze wellicht in hun huidig getoonde ontwikkeling gesteund worden en hebben vaak speciale lespakketten en materiaal nodig.

Onze lespakketten zijn speciaal op deze groep kinderen gericht. Het is een mogelijkheid om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong in hun ontwikkeling te steunen en heeft naast een lespakket met verschillende verhaaltjes en bijpassende illustraties ook verschillende verrijkingstaken. Elke opdracht begint met het lezen van een verhaaltje. Hierbij zijn de zinnen kort gehouden en de eenvoudige woorden gekozen (AVI M3-E3 ). De verrijkingstaken bevatten verschillende opdrachten rond het denken, praten en schrijven. Voor die kinderen, die nog niet in staat zijn te schrijven maar wellicht intellectueel slim genoeg zijn, zijn de verwerkingsbladen in formuliervorm op cd gezet.
De bedoeling van dit lespakket is verder, dat het iets kan verrichten om de verschillen tussen kinderen niet meer als hinderpaal te ervaren maar ervoor te zorgen dat iedereen volgens zijn potentieel de nodige steun krijgt.

Vivian van Gerven en Marieke Lambermont

Bemmel, maart 2015

Vivian van Gerven Marieke Lambermont

Op aanvraag kunt u van ons per e-mail een try-out set van al onze pakketten ontvangen.

 

Lotte manou Dun Lotte Manou Dun

Lotte Manou Dun is de dochter van Jakob en Liesbeth Dun. Lotte is een prachtig meisje van 3,5 jaar die zwaar spastisch is en microcefalie heeft (vermoedelijke oorzaak: Zika virus). Ze is daardoor lichamelijk en verstandelijk gehandicapt. Lotte heeft een ontzettend sterke wil om te leven en te genieten.
Haar ouders willen haar natuurlijk het beste mee geven.
Concreet betekent dit ze een nieuw hulpmiddel willen aanschaffen: de Mollii Suit.Een pak met elektroden die haar spasticiteit doet verminderen tijdens en na het dragen van dit pak. Het effect van het pak blijft ongeveer 48 uur actief. Door het pak meerdere malen per week te dragen verminderd haar spasticiteit in haar dagelijks leven.
Lees meer over Lotte op :

Een mollii suit voor Lotte Lotte Manou Dun

 


 

Piep voelt zich
Pienter op pad met emoties:
"Piep voelt zich...)
ISBN 978-90-823522-3-8

135,00 euro excl. 6 % BTW + verzendkosten volgens TNT
Lees meer

Hetzelfde pakket emotieboekjes is op cd rom verkrijgbaar:

piep voelt zich

ISBN978-90-823522-2-1

100,00 euro excl. 6% BTW + verzendkosten volgens TNT
Lees meer

 

 

Pienter op pad
AVI M3-E3

ISBN 978-90-816911-9-2

Prijs:130,00 euro,
excl. 6% BTW+verzendkosten volgens TNT

Lees meer...

Piep(jonge lezers)
AVI M3-E3

ISBN 978-90-823522-0-7

Prijs
:140,00 euro,
excl. 6% BTW + verzendkosten
volgens TNT
Lees meer.

jop en jet
AVI M3-E3

ISBN 978-90-823522-1-4

Prijs 140,00 euro excl. 6 % BTW + verzendkosten volgens TNT
Lees meer.